Ό όρος δυσλεξία υποδηλώνει τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης και της γραφής οι οποίες δεν συνδέονται με άλλες οργανικές ή διανοητικές διαταραχές.

   

Συχνά τα δυσλεκτικά άτομα έχουν δύσκολες μαθησιακές εμπειρίες γιατί δεν έχει γίνει έγκαιρα η διάγνωση της ιδιαίτερης κατάστασής τους.

   

Σύμφωνα με το International Dyslexia Association
η δυσλεξία:

  • Είναι μια χρόνια κατάσταση.

  • Έχει άγνωστη αιτιολογία.

  • Εμπλέκει νευρολογικούς παράγοντες.

  • Δεν θεραπεύεται ως ασθένεια.

  • Χρίζει αναλυτικής αξιολόγησης.

  • Χρίζει εξατομικευμένης παρέμβασης.

  • Η μαθησιακή λειτουργικότητα του δυσλεκτικού μπορεί να βελτιωθεί.


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 


Το dyslexia.edu.gr έχει ως στόχο να παρουσιάσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο της δυσλεξίας καθώς και να παρέχει ποιοτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες.

Σε αυτόν το δικτυακό τόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυσλεξία με αντικειμενικό τρόπο εφόσον δεν προωθούμε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αντιμετώπισης της δυσλεξίας αλλά
λειτουργούμε βάση του εκλεκτικού μοντέλου επιλέγοντας τις καλύτερες μεθόδους ανάλογα με την περίπτωση
.
Στο γραφείο μας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης που περιγράφονται.

 
 

Είτε υποπτεύεστε δυσλεξία είτε όχι στο dyslexia.edu.gr γίνεται αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Βάση της αξιολόγησης της μαθησιακής ετοιμότητας, γονείς και εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την ετοιμότητα του παιδιού απέναντι στις σχολικές του υποχρεώσεις και παρέχονται ανάλογες γραπτές συστάσεις βελτίωσης των ικανοτήτων του όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 
     

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα προγράμματά μας εφαρμόζονται και σε ενηλίκους αναφορικά με προσωπικά και εργασιακά θέματα.

 
 
  

 
   
     
Η δυσλεξία είναι η δυνατότητα που έχει κανείς να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον πολυδιάστατα. Το άτομο τείνει να σκέφτεται με εικόνες.  
     
Η δυσλεξία είναι μια κατάσταση κατά την οποία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται το γραπτό λόγο.  
     
Τα παιδιά με δυσλεξία είναι συχνά δημιουργικά κι ως εκ τούτου η σχολική αποτυχία είναι συχνά απρόβλεπτη.  
     
Η Δυσλεξία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει διαφορετικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  
     

Η αναλυτική διάγνωση των ατομικών συμπτωμάτων του φάσματος της δυσλεξίας που παρουσιάζει κάθε παιδί καθώς και η κατάρτιση ατομικού προγράμματος παρέμβασης είναι ένα σύνθετο έργο που  απαιτεί εξειδικευμένη και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση.

 


Εξωτερικός σύνδεσμος:


Γραφείο Ψυχολογικής και Μαθησιακής Υποστήριξης


 

 
Copyright (C) 2009,
Dyslexia.edu.gr

Τηλ: --
e-mail: --